Automatyka przemysłowa Technologie

Lepkościomierze – precyzyjne urządzenia dla wielu dziedzin przemysłu

Proces produkcji w zakładach przemysłowych wymaga nadzwyczajnej precyzji i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z narzędzi wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Do czego służą?

Lepkościomierze – precyzyjny pomiar w różnych gałęziach przemysłu

Lepkościomierz, nazwany również wiskozymetrem, to urządzenie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju stosowana jest w licznych gałęziach przemysłu – między innymi w branży motoryzacyjnej oraz spożywczej, w zakładach chemicznych, a także przy produkcji papieru, opakowań. Testom poddawane są płyny – lakiery, żywice, asfalt i klej. W zakładach chemicznych powszechnie w użyciu jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości kinetycznej, dynamicznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest dokładne zbadanie jakości produktu, a także optymalizacja czasu trwania i kosztów produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów.

Lepkościomierz – rodzaje aparatów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze składają się z czujnika, który mierzy temperaturę i lepkość oraz przetwornika, do którego wysyłane są pomiary. Dane są następnie przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się dwa podstawowe typy lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie sposobem działania, przeznaczeniem oraz konstrukcją. Urządzenia ViscoScope wyposażone są w walec pomiarowy, który wprowadzany jest w ruch drgający. ViscoScope sprawdza się przy badaniu cieczy zanieczyszczonych. Natomiast urządzenia ViscoPro posiadają tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i używane są do diagnozowania cieczy czystych.