Bezpieczeństwo Oświata

Szkolenia ABI – zdobądź certyfikat

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – przetwarzanie danych osobowych

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy możliwości użycia poufnych informacji jest zdecydowanie więcej. Właśnie dlatego wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Do tego potencjalny administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów wyznaczenie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – dla przyszłych administratorów

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje przestrzeganie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi również specjalną ewidencję danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze terminy, takie jak przetwarzanie danych osobowych, usuwanie danych osobowych, osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, jak również uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane kwalifikacje, jak również dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentów.