Oświata

Jakie kierunki studiów wybierają przyszli studenci?

Wybór najlepszego kierunku studiów to dylemat, przed którym co roku staje tysiące abiturientów. Nieraz decyzja ta stanowi o rozwoju przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu rozpoczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy zatem, które kierunki są najbardziej oblegane.

Kierunki studiów popularne wśród abiturientów

W top 10 najpopularniejszych kierunków studiów jak co roku na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani komputerami często wybierają także studia pochodne, które posiadają olbrzymi potencjał rozwoju. Są to oczywiście automatyka oraz robotyka, które nie są wszak kierunkami innowacyjnymi, jednak dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla hobbystów. W przypadku studiów licencjackich, abiturienci wybierają głównie zarządzanie oraz psychologię. Na kolejnych pozycjach uplasowały się prawo, kierunki ekonomiczne (m.in. rachunkowość i finanse), budownictwo bądź rozmaite filologie (szczególnie angielska).

Najwięcej chętnych na jedno miejsce znajdziemy na kierunkach z dziedziny orientalistyki (japonistyka i sinologia), jak również matematyki. Nie łatwo dostać się również na studia związane z wzornictwem, kreowaniem wizerunku czy sztuką filmową. Warto zaznaczyć, że spora liczba kandydatów na dany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści składają wszak dokumenty o przyjęcie nawet na parę kierunków równolegle.

Jak wybrać najlepszy dla nas kierunek studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku studiów trzeba rozważyć swoje zainteresowania, ale też ewentualne zapotrzebowanie na rynku pracy. Warto natomiast pamiętać, że dany kierunek nie determinuje na zawsze przyszłej kariery. Absolwenci studiów magisterskich oraz licencjackich mogą dowolnie poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Są one tworzone na większości uniwersytetów i akademii i na ogół nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, aby w nich uczestniczyć. Wystarczy dysponować tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Studencie, pamiętaj! Czas studiów to okres, kiedy można również dodatkowo rozwijać swoje umiejętności przykładowo poprzez działanie w kółkach uczelnianych bądź wolontariatach. Powinno się zagospodarować te pięć lat jak najlepiej.