Sektor budowlany

Jakie normy według polskiego prawa muszą spełniać schody wewnętrzne?

Jeśli chcesz kupić schody do domu drewniane, koniecznie wejdź na https://bit.ly/3aUfEew.

Wewnętrzne schody muszą być nie tylko wytrzymałe i ładnie prezentujące się, lecz także muszą być nade wszystko bezpieczne oraz komfortowe podczas użytkowania. W toku projektowania domu bądź mieszkania dwupoziomowego należy tym samym uwzględnić obowiązujące przepisy opisujące to, jakie parametry techniczne muszą bezwzględnie spełniać takie schody.

Schody wewnętrzne – jakie normy powinny spełniać?

Bez względu na to, czy według projektu chcemy zbudować wewnętrzne schody drewniane, betonowe bądź szklane, ich struktura powinna być zgodna z przytoczonymi w przepisach parametrami. Zalecenia przedstawiające to, jak powinny wyglądać poprawnie wykonane schody, znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym akcie prawnym podano informacje o rozmiarach spoczników i stopni, całkowitej liczbie stopni w jednym biegu oraz jego najmniejszej dopuszczalnej szerokości.

Zalecane wymiary schodów – norma

Jeżeli chcemy zbudować w domu wygodne schody, ich wymiary muszą gwarantować komfortowe korzystanie z nich przez każdego z domowników – także przez osoby starsze, dzieci czy osoby mające trudności z chodzeniem. Zgodnie z przytoczonym uprzednio Rozporządzeniem maksymalna wysokość stopnia to 19 cm. Polecamy jednak uwzględnić to, że najbardziej optymalne są stopnie o wysokości w granicach 16-18 cm. Szerokość stopni natomiast zależy od ich wysokości, a kalkuluje się ją podług podanej w rozporządzeniu formuły.

Przepisy określają też minimalną szerokość użytkową biegu – to nie mniej niż 80 cm, jakkolwiek uważa się, że łatwiejsze w eksploatacji są schody szerokie na minimum 1 m. Szerokość spocznika, a więc podestu między biegami, powinna zaś mieć co najmniej 80 cm.

W jednym biegu schodów stałych nie może być więcej aniżeli 17 stopni. Nie dotyczy to jednakże m.in. budowli w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz mieszkań dwupoziomowych.

Parametry techniczne schodów zabiegowych, wachlarzowych oraz kręconych

Przepisy określają także wymiary schodów wachlarzowych, innymi słowy takich, w których bieg tworzy łuk, a szczeble są w kształcie trapezów. Schody tego typu są ogromnie efektowne, a jeżeli będą dobrze zaprojektowane, to również są komfortowe. W tym wypadku szerokość stopni musi mieć minimum 0,25 m – to zapewni bezpieczne ich pokonywanie.

Rozporządzenie precyzuje też parametry, jakie muszą posiadać schody zabiegowe oraz kręcone. Dla przypomnienia – schody zabiegowe to schody zmieniające kierunek, jednak nie posiadają one spocznika. Tymczasem schody kręcone są konstruowane na planie kręgu. Jakie wymiary muszą posiadać komfortowe schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, że szerokość ich stopni musi wynosić nie mniej niż 25 cm i trzeba ją zagwarantować w odległości maksymalnie 0,4 m od poręczy zewnętrznej balustrady. Podobne wymiary należy zapewnić schodom kręconym, ale w tym wypadku dystans wylicza się od słupa będącego koncentryczną strukturę schodów.

Lokalizacja:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]