Robienie zakupów Sektor budowlany

Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Szukasz kontenerów na śmieci? Powinieneś odwiedzić ten adres

Nie wszystkie śmieci mogą być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć trudności związane z przechowywaniem i transportem odpadów. By się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do przechowywania i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są także kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Ich załadunek ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. brygady sprzątające oraz parające się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do punktu legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]