Usługi z zakresu finansów

Co warto wiedzieć o fakturze proforma?

Zajrzyj na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/, aby odnaleźć wskazówki czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty.

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale również i większość osób dokonujących zakupów przez internet, spotkał się choć raz z fakturą pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym tak naprawdę jest ten dokument i czym różni się on od tradycyjnej faktury.

Proforma nie jest potwierdzeniem wykonania usługi

W języku łacińskim pro forma znaczy „tymczasowo”, więc raz za razem można spotkać się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, zatem nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Wypada jednakże zachować ją w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dokument handlowy, który formą propozycji danej oferty. Nie stanowi dowodu nabycia towaru ani wykonania usługi, zatem w myśl przepisów ustawy o VAT nie wywołuje skutków w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, gdyż mówi o usłudze lub sprzedaży, która jeszcze nie była wykonana, tym samym warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą nadal być zmienione.

Proforma nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wiążącej faktury VAT

Faktura proforma zawiera te same elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • dane kontrahentów,
  • datę i miejsce,
  • nazwę usług bądź towarów, stanowiących przedmiot transakcji (razem z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o wysokości ewentualnych rabatów,
  • wskazanie prognozowanej daty doręczenia towaru lub realizacji usługi,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

Taką fakturę trzeba oznaczyć zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, żeby nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe. Należy także pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, gdy kontrahent wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji bądź przeleje przedpłatę.