Usługi z zakresu finansów

Co warto wiedzieć o mass collect?

Skieruj się na flobo.io/mass-collect/, aby odnaleźć wskazówki co to jest mass collect.

Mass collect to usługa, która polega na identyfikacji masowych płatności od kontrahentów. Opisujemy pokrótce, jak działa mass collect i jak upraszcza życie dużym oraz małym przedsiębiorstwom.

Mass collect – korzyści z przydzielenia klientom niepowtarzalnych numerów rachunków

Działanie mass collect jest praktycznie rzecz biorąc stosunkowo proste. Polega na przypisaniu wszystkim klientom indywidualnego numeru rachunku, który jest zarazem ich identyfikatorem. Takie działanie sprawdza się wszędzie tam, gdzie z miesiąca na miesiąc obsługiwana jest ogromna ilość kontrahentów, a więc na przykład w szkołach prywatnych, w firmach oferujących usługi telekomunikacyjne, jak również wszystkich branżach, gdzie wprowadzone jest płatności abonenckie (między innymi w obiektach sportowych). Opłaty wpływające w systemie mass collect trafiają na konkretny rachunek firmowy, niemniej jednak uprzednie przydzielenie klientom niepowtarzalnych numerów rachunków pozwala na ich efektywniejszą identyfikację, bez względu na to, jaką metodę wybrali oni do wykonania wpłaty (tradycyjny przelew, przelew z karty lub przelew za pośrednictwem poczty). Wykorzystanie mass collect łączy się też z szybszym księgowaniem należności niż podczas księgowania manualnego, a zarazem wyeliminowaniem ewentualnych omyłek często przytrafiających w trakcie tej czynności.

Łatwiejsze kontrolowanie przychodzących opłat – plusy mass collect

Chociaż mass collect nie jest w tej chwili dostępne we wszystkich bankach (mają ją między innymi PM Bank i BNP Paribas) warto zastanowić się nad jego wykorzystaniem w przedsiębiorstwie, również takim, które co miesiąc wystawia około setki dokumentów księgowych. Wdrożenie mass collect wiąże się bowiem z kilkoma korzyściami, takimi jak oszczędność czasu pracowników działu księgowości, opcja powiązania z systemem finansowo–księgowym (a tym samym bieżące kontrolowanie spływu opłat) czy integracja z oprogramowaniem Finance Automation. Taką autorską aplikacją służącą do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Pozwala ona nie tylko na połączenie z systemem mass collect banku, ale posiada też opcję wysyłania przypomnień o nadchodzących płatnościach i windykacji, co po jakimś czasie przekłada się na wzrost terminowości u klientów otrzymujących faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]