Usługi z zakresu finansów

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Uzupełnij swoje wiadomości o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za realizację usług lub sprzedaż towaru. W takim wypadku fiskus nie wnika czy na koncie płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone wiele razy upominać się od kontrahenta przelewu opłaty za sprzedane produkty lub wykonane usługi. Jeśli to zdarza się cyklicznie, nawet znakomicie radząca sobie firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków w wyznaczonym terminie i w konsekwencji dostać od fiskusa bolesną grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył razem z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta zapłaty. Mając na uwadze sprecyzowany przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość naszych przedsiębiorców, aczkolwiek muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Niezbędne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe sygnowanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do stałego pilnowania otrzymywanych należności

Biura rachunkowe nierzadko odradzają niewielkim firmom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu kwestia ciągłego monitorowania wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak stałego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających co miesiąc kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Natomiast już przy kilkudziesięciu fakturach monitoring wpłat przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność czasu oraz zmniejszenie ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]