Usługi z zakresu finansów

Różne rodzaje restrukturyzacji – którą wybrać?

Kiedy przedsiębiorstwo znalazła się w poważny kryzys, zobowiązania względem partnerów rosną z dnia na dzień i ogłoszenie upadłości zdaje się być rozsądnym wyjściem, być może nadszedł czas na rozpatrzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – przystopuj wzrost zadłużenia

Restrukturyzacją można nazwać przeobrażenie spółki, dążącą do niedopuszczenia do jej upadłości i w efekcie wzrost jej wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są wyraźnie w wyższym stopniu ukierunkowane na właścicieli firm i dostarczają im sporo możliwości zawarcia układu z wierzycielami. Same postępowania toczą się krócej niż przed 2016 r. i nie wymagają tylu formalności. Działania restrukturyzacyjne dają wiele pożytków: wstrzymać wykonanie nieprzychylnych ugód, zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, pomagają zastopować egzekucje komornicze, a zwłaszcza ochronić spółkę przed bankructwem.

Postępowania restrukturyzacyjne – o zatwierdzenie układu, sanacyjne, układowe

Przywołany wyżej akt prawny określa 4 modele postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po opracowaniu oraz zatwierdzeniu listy wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono przed sądem, jednakże w domyśle ma prowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Takie postępowanie trwa najczęściej do 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, które wybierają zazwyczaj przedsiębiorcy obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres prowadzenia tego typu postępowania jest często dłuższy aniżeli rok, ponieważ w sprawach tyczących się wierzytelności spornych, to sędzia rozstrzyga o ostatecznej wysokości zobowiązania.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się z udziałem. W takim postępowaniu to dłużnik przy współudziale z nadzorcą układu, którego zresztą sam wybiera, na własną rękę prowadzi negocjacje z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Rolą sądu jest tutaj tylko zatwierdzenie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a równolegle gwarantuje bardzo szeroką ochronę przed egzekucją. Łączy się to jednakże z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Należy zaznaczyć, iż funkcjonują ograniczenia, które wpływają na to, jaki typ restrukturyzacji można przeprowadzić w konkretnej sytuacji. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można rozpocząć tylko wówczas, gdy kwota wierzytelności spornych nie wykracza ponad 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku niezbędne jest rozpoczęcie postępowania układowego lub sanacyjnego. Procedury restrukturyzacyjne są złożone, w związku z tym jeżeli decydujesz się na ich przeprowadzenie, ale masz wątpliwości, jaki model będzie właściwy dla Twojej firmy, koniecznie skorzystaj ze wsparcia doradcy restrukturyzacyjnego.