Usługi z zakresu finansów

Tania automatyczna windykacja należności z robotem Flobo

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o windykacji faktur.

Jest sporo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Robot Flobo do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Choć określenie to wielu osobom źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w trakcie którego podejmuje się w stosunku do dłużnika stosowne działania dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy ta strategia dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wypisuje taką samą liczbę paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie przelany w wyznaczonym czasie z pewnością rośnie. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – przypomnienie o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona procedurę upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może ustawić swoje scenariusze działań wszczynanych wobec opieszałych kontrahentów, definiując m.in. odstęp czasu pomiędzy wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, jeśli wspomniane wyżej działania nie przyniosą spodziewanego skutku, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje także znaczną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]