Usługi

Czym zajmują się detektywi i jak mogą pomóc Tobie?

Usługi detektywów cieszą się popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo przydatne też dla przedsiębiorców – pozwalają np. zweryfikować czy pracownik będący na L-4 naprawdę jest niezdolny do pracy lub czy informacje podane przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać detektyw i w rozstrzygnięciu których problemów może być pomocny.

Detektyw – zawód tylko z licencją

Nie wszyscy mogą pracować jako detektyw. By legalnie wykonywać ten zawód, trzeba dysponować odpowiednią licencją, która wydawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby przystępujące do egzaminu muszą też spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, obywatelstwa dowolnego z krajów wchodzących w skład UE i świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Warunkiem jest też bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą ukończyć 21 lat.

Kiedy szukać pomocy detektywa?

Gros zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. jeśli mamy podejrzenie, że nasz małżonek jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam również określić rzeczywistą wysokość dochodów byłego małżonka, co jest bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.