Usługi

Dla kogo szkolenia z ochrony danych osobowych?

Pierwszym prawnym dokumentem w Polsce, który dotyczył sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka weszła w życie w 1997. Również dziś definiuje ona ten termin oraz omawia, jak powinniśmy ich używać. W myśl ustawy dane osobowe to wszystkie dane, jakie pozwalają na zidentyfikowanie danego obywatela bez złożonych działań. Do danych osobowych zakwalifikować możemy więc adres, imię i nazwisko oraz datę urodzenia, lecz też te określane jako dane wrażliwe – m. in. wiadomości o stanie zdrowia, ewentualnych sprawach sądowych oraz wyznaniu. O ich bezpieczeństwo należy zatroszczyć się zwłaszcza dlatego, że dzięki nowym technologiom ich zdobycie i przetwarzanie okazuje się naprawdę proste.

Kurs z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe posiadają każdego typu firmy. Jedne dysponują tylko danymi ich pracowników, inne natomiast mają dojście również do danych kontrahentów. We obu sytuacjach pracownicy, którzy się z nimi stykają muszą przejść specjalne szkolenie z ochrony danych osobowych, dzięki któremu dowiedzą się, jak zapewnić im ochronę. Okazuje się to bardzo ważne, ponieważ po zauważeniu zaniedbań GIODO może nałożyć poważne sankcje – nie tylko finansowe, ale w niektórych sytuacjach także pozbawienia wolności.

Na czym polega kurs z ochrony danych osobowych?

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszystkich pracowników administrujących takiego rodzaju informacjami – będą to na przykład pracownicy kadr, archiwów bądź do spraw rekrutacji. W jego koszty wliczone są również materiały pomocnicze, za pomocą których uczestnicy łatwiej przysposobią wiedzę. Po ukończeniu szkolenia, podczas którego nauczą się, jak zapewnić bezpieczeństwo danych, kursanci dostają właściwe certyfikaty. Kursy z ochrony danych osobowych nie pochłaniają wiele czasu – zwykle kończą się w tym samym dniu.