Usługi

Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Szukasz szczegółowych informacji dotyczących cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie? Skieruj się na https://tlumaczalnia.pl/ceny/

Dzięki otwarciu się naszego kraju na biznes z większości krajów świata pojawił się większy popyt na usługę przekładu. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń realizują multum uwierzytelnionych i zwykłych translacji na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i różnych firm.

Pomimo, iż w internecie łatwo wyszukać bezpłatne narzędzia oferujące translację, jeszcze przez lata nie wyręczą one profesjonalnych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest nieraz koniecznością, przykładowo jeżeli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób głowi się, jak wstępnie obliczyć cenę przekładu. Od czego więc zależny jest koszt tłumaczeń?

Język, czas realizacji, typ tłumaczenia – to wpływa na ostateczną cenę usługi

Finalną cenę przekładu dokumentu determinują następujące czynniki:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie na język polski jest zasadniczo o kilkanaście procent tańsze niż przekład w drugą stroną.
2. Język, z którego lub na który chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (szwedzki, niemiecki) albo romańskich (francuski, hiszpański) będzie na pewno tańszy niż translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) lub słowiańskich (m.in. ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
3. Termin wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “na wczoraj” musimy szykować się na wyższy koszt.
4. Poziom trudności tłumaczenia lub zagadnienia, których dotyczy tekst. Translacja dokumentów handlowych, dysertacji medycznych albo prac naukowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla konkretnej branży, lecz także należytą wiedzę, by poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie groźnych w skutkach pomyłek.

Dlaczego tłumaczenie uwierzytelnione to większy wydatek?

Należy nadmienić, że przekład wszelkiego typu dokumentów jak paszport czy dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczęcią z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny, jak również oznacza czy tłumaczenie wykonane było z oryginału, kopii bądź odpisu. Tłumacze przysięgli z reguły mają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku konieczności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu poświadczonym jest to 1125 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]