Usługi

W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/ zamówisz badania psychologiczne Bielsko

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego typu badaniom. Są one wymagane w przypadku dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Widać zatem, iż są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć tylko wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Celem badań jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy zbyt wolny refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnej aparatury. W toku badań znaczenie ma wiek kierowcy, bo badane parametry zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc niezbędne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność badań, to badania kierowców najczęściej wykonuje się co pięć lat, lecz jeśli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są poddawać się badaniom corocznie.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]