Usługi Wszystko o zdrowiu

Badania wysokościowe – przekonaj się, czy możesz pracować na wysokości!

Badania wysokościowe Bielsko Biała - dowiedz się więcej o tych usługach.

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej trzy metry ponad gruntem czy podłogą. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale także pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych branż. Na czym polegają tego rodzaju badania?

Zakres badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że zgodnie z przepisami BHP musi być wykonywana z używaniem właściwych akcesoriów, jest szczególnie niebezpieczna, w związku z tym badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może być groźna. Pracy tego rodzaju nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, cierpiące na kłopoty z równowagą czy wykazujące problemy ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi zatem kompleksowa diagnostyka z zakresu neurologii, laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą) i okulistyki. Badania wykonuje się poddając badanego nieskomplikowanym testom przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. W toku badań można też wykryć schorzenia do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do robót na wysokościach, poddanie się im jest więc szczególnie istotne. Nie trzeba martwić się, iż konieczne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, bo istnieje możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe należy zrobić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, że podczas wykonywania pracy mogą pojawić się kłopoty zdrowotne, a także, iż taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom tego rodzaju trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły pięćdziesiąt lat, są zobowiązani natomiast przeprowadzać je co rok.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]