Wszystko o zdrowiu

Pierwsza pomoc – kursy

W Polsce co roku umiera parę tysięcy ludzi tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie są w stanie udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki. Odpowiedzią na tak zatrważające statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego zachowywania się w momencie zagrożenia życia.

Kursy pierwszej pomocy – formy i metody

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Zajęcia przez Internet są z pewnością o wiele wygodniejsze i tańsze, jednak nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania treningów z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Zagadnienia, jakie mogą pojawić się w czasie kursu, są uzależnione od uzgodnień organizatorów z uczestnikami szkoleń. Na pewno, powinny się w nim pojawić takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części praktycznej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, opatrywać rany oraz jakie działania powziąć, w przypadku oparzeń termicznych czy zatruć lekami.