Wszystko o zdrowiu

Terapeutyczne wykorzystanie tańca – choreoterapia

Dzisiejsza psychologia chętnie wykorzystuje zbawienny wpływ, jaki na ludzką psychikę wywiera sztuka. Dzieje się tak bez względu na fakt, czy chodzi o twórcę dzieła, czy jego odbiorcę. Rodzaje terapii wykorzystujące działania artystyczne nazywa się arteterapią. Zalicza się do niej m.in. muzykoterapię, filmoterapię, teatroterapię, biblioterapię (opierającą się na czytaniu) oraz choreoterapię. Ostatnia z nich, jak łatwo się domyślić, jako czynnik terapeutyczny korzysta z tańca. Co należy o niej wiedzieć?

Choreoterapia – odzyskaj równowagę między umysłem i ciałem

Choreoterapia jest efektywna, ponieważ najważniejsze elementy tańca umożliwiają odzyskanie i zachowanie równowagi między ciałem, a umysłem. Rytm i ruch pozwalają pacjentowi wgłębić się w swoją psychikę, poznać zachodzące w niej procesy, a także okiełznać emocje. Aby brać udział w zajęciach choreoterapii nie trzeba znać żadnego stylu tanecznego. Nie są także niezbędne zadatki do bycia niezłym tancerzem. Dużo ważniejsze jest wyczucie własnego rytmu i sposobu ekspresji, w czym pomoże pacjentowi terapeuta.

Choreoterapia – wspomaga leczenie nerwic i depresji

Zakres problemów i schorzeń, w zwalczeniu których pomaga choreoterapia, jest bardzo szeroki. Obejmuje zarówno schorzenia natury czysto psychicznej, jak i schorzenia somatyczne. Choreoterapia jest stosowana m.in. w leczeniu lęku społecznego, ADHD, depresji, nerwic oraz przewlekłego zespołu stresu pourazowego. Może być również stosowana jako terapia wspomagająca u pacjentów zmagających się z nowotworami, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona czy zaburzeniami ruchowymi – także tymi wynikającymi z upośledzeń różnego typu.