Wymiar sprawiedliwości

Kancelaria TMH – doświadczeni prawnicy

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. Gwarantuje pełną obsługę prawną przedsiębiorstw, w tym także start-upów, doradza w obszarze inwestycji kapitałowych, rejestruje spółki. Kancelaria świadczy także kompleksową obsługę osób prywatnych – doradza w zakresie każdej dziedziny prawa, jest przedstawicielem Klientów w sporach i wspiera w procesach negocjacji, a także pomaga w otrzymaniu odszkodowania za błędy medyczne oraz odzyskać utracone środki finansowe, głównie z tytułu polisolokat.
W Kancelarii TMH pracują biegli prawnicy. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo cywilne,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo pracy,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo podatkowe.
Ponadto reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej i Urzędem Patentowym RP.