Wymiar sprawiedliwości

Krakowska Kancelaria – negocjacje i mediacje w sporach

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, specjalizujący się przede wszystkim w prawie rodzinnym, prawie pracy, a także w prawie cywilnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzi

Przeważającą część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, dochodzeniem odszkodowań oraz sprawami rodzinnymi. Obsługa prawna w tym obszarze polega na stałym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, udziale w mediacjach i negocjacjach, a także sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Występując w imieniu naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sporu w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy oraz zmniejszenie kosztów powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – doradztwo i obsługa prawna przedsiębiorstw

Działalność Kancelarii skupia się także na obsłudze prawnej firm, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Obsługa prawna ma przede wszystkim kompleksowy charakter. Doradzamy naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie dziedziny jak prawo handlowe, administracyjne, pracy czy podatkowe. Pragniemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam obsługę prawną swojej spółki, w związku z tym skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne konsekwencje prawne.